Jak ohodnotit vliv dodavatelů

Vliv dodavatelů na náš obor podnikání může být minimální. Jsou však případy, kdy je dopad zcela zásadní a může ovlivnit chod našeho podnikání. Nástroj Jaký je vliv dodavatelů? vede k zamyšlení, jaká je situace vaší firmy či podnikání. Je nezbytné vyhodnotit, jak je dodavatel silný, zda má dominantní postavení na trhu. Síla dodavatele může mít dopad jak na cenu pro kupující na straně jedné, tak může snižovat náš zisk na straně druhé.

Které faktory rozhodují o vlivu dodavatele?

Přehled typických faktorů:

  • vzdálenost dodavatele od další konkurence
  • nejsme důležitým zákazníkem
  • daný materiál je pro naše podnikání klíčový
  • máme jako firma dominantní postavení na trhu
  • dodavatel je pro nás v současné době jediný možný
  • přejít k jinému dodavateli je pro nás finančně nákladné

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Porterův model Jaký je vliv zákazníků? »

Kam dále?

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.