Jak ohodnotit vliv zákazníků

Je pochopitelné, že každý kupující se ze své pozice snaží o co nejlepší obchodní podmínky. Důraz klade na cenu, kvalitu, doplňující služby, servis atd. Pokud je to možné, rád ovlivňuje a snaží se určovat podmínky spolupráce s dodavatelem. Vliv zákazníka se různí podle typu nabízených produktů a služeb. Na některé produkty a služby má zákazník či kupující zcela zásadní vliv, na některé minimální. Důležitou roli také sehrává, zda vaše produkty či služby jsou určeny koncovým zákazníkům či jsou pouze mezistupněm k finálnímu produktu.

Z hlediska firemní strategie je důležité uvědomit si, v jakém postavení se nachází vaše firma vůči zákazníkům. Mají zákazníci a jejich chování zásadní vliv na chod a fungování firmy?

Kupující může mít na dodavatele velký vliv zejména v následujících případech:

  • pro kupujícího existuje možnost substitutů (náhražek)
  • v okolí kupujícího existuje velké množství dodavatelů
  • nakupovaný výrobek pro kupujícího nepředstavuje důležitý, klíčový materiál
  • existuje malé množství zákazníků nakupujících velké množství, tzn. jejich ztráta má zásadní dopad
  • v daném oboru se vyskytuje velké množství malých prodejců
  • velké procento dodavatelova odbytu nakupuje právě daný kupující
  • pro kupujícího je ekonomicky výhodnější nakupovat od více dodavatelů, než mít pouze jednoho dodavatele
  • pro kupujícího neexistují velké překážky pro změnu dodavatele (nulové náklady na změnu, standardizovaný statek)

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jaký je vliv dodavatelů? PEST analýza »

Kam dále?

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.