Obsah tréninku, kurzů a školení můžeme obecně rozdělit do několika skupin:

  1. Odborná školení: produktová školení, školení konkrétních odborných dovedností, školení zákonů a norem, školení IT dovedností atd.
  2. Tréninky komunikačních dovedností: tréninky asertivity, tréninky jednání v krizi, tréninky vyjednávání, tréninky společenského chování a etikety, tréninky manipulace a obrany proti ní, tréninky vyjednávání a argumentace
  3. Tréninky obchodních dovedností: tréninky telefonování, sjednávání schůzek, vedení obchodního rozhovoru, uzavírání obchodu, jednání se zákazníkem, tréninky servisu a vztahu se zákazníkem atd.
  4. Tréninky prezentačních dovedností: tréninky rétoriky, tréninky zdolávání trémy, tréninky mediální komunikace, tréninky prezentace, atd.
  5. Tréninky manažerských dovedností: time-managament, sebe-řízení, řízení změny, projektové řízení, vedení druhých, delegování, motivace, vedení hodnotícího pohovoru, vedení porad, vedení týmů a skupin atd.

Výčet samozřejmě není úplný, každá vzdělávací agentura používá svůj vlastní slovník, současně se snaží přijít i s originálním názvem tréninku, přesně tak, jak si to marketing žádá. Uvádíme jen základní skupiny tréninků, se kterými se můžeme setkat v nabídkovém katalogu většiny vzdělávacích firem a institucí. Chybí zde i další specifické skupiny tréninků či školení, jako jsou například jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, série přednášek na školách apod.

Pět výše uvedených kategorií bylo vybráno záměrně, neboť jejich frekventanti se v mnohém od sebe liší, zejména v očekávání, v přístupu, v motivaci. Naším záměrem je v této části knihy pokusit se o kategorizaci frekventantů na základě různých kritérií. Jedním z nich je právě odlišnost účastníků kurzů, školení a tréninků v závislosti na jejich obsahu. Pro zjednodušení jsme tedy zvolili výše uvedených pět skupin, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - Řadový zaměstnanec Kategorizace podle vztahu ke školení »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.