Řadový zaměstnanec je většinou vysílán na školení a kurzy takového typu, které mu mohou napomoci ve zvýšení jeho odbornou způsobilosti. Jedná se buď o školení, která jsou dána zákonem (školení BOZP apod.), školení která umožňují rozšíření jeho kvalifikace (svářečské kurzy apod.) nebo školení, které je předpokladem jejich dalšího kariérního růstu (sem spadá většina úvodních kurzů „soft-skills“). U řadových zaměstnanců je během tréninku cítit velmi slabá motivace a ochota. Jediné pozitivum, které na tréninku vidí, je „vypadnutí“ z běžného stereotypu a rutinní práce.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - LINE Management Kategorie frekventantů podle obsahu tréninku »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.