Tak jako jsou případové studie více na straně reality, hry mají svou pozici na opačném protipólu, tedy ve světě „nereálném“. Podle slovníkové definice je hrou taková skupinová aktivita, která je vykonávána jen pro ni samu a není tedy prostředkem k nějakému dalšímu cíli. V našem případě však musíme definici trochu posunout, protože hra ve smyslu lektorsko-školitelsko-trenérském vždy směřuje k nějakému konkrétnímu cíli a není realizována jen pro hru samu. Existují sice hry, které na první pohled se školením či tréninkem žádný vztah nemají a jejich nasazení je zapříčiněno jen lektorovou snahou o „uvolnění bariér“ či o relaxaci a zvolnění tempa. Ale i tento záměr je svým způsobem cílem a chvályhodným účelem. A navíc dobrý lektor dokáže využít i partii mariáše o polední pauze jako podklad pro diskusi nebo jako příklad použitelný během přednášky. Hra se používá zejména při nácviku dovedností a při rozvíjení schopností. Těžko použijeme hru pro fixaci teoretických poznatků. I zde ovšem existují výjimky. Herní prvky můžeme využít při opakování probraného učiva, například sestavíme křížovku, ve které bude tajenkou nějaké to klíčové heslo z personalistiky nebo zbožíznalectví. Příklady takových hříček jsme uvedli v první části knihy. Každá hra vyžaduje důslednou přípravu, zajištění prostředí, stanovení časového rámce, vymezení pravidel atd.

Frekventanti hru vítají, je přijímána jako vítané uvolnění a možnost pro myšlenkový oddech. Velkou výhodou je, že hra již svou podstatou nepozorovaně odvádí frekventanty od probíraného tématu a přitom v nich rozvíjí právě ty schopnosti či dovednosti, které směřují k danému cíli. O smyslu a cíli konkrétní hry, kterou realizujeme, je dobré hovořit až po skončení hry samotné. Příliš mnoho her a uvolňovacích cvičení ale může vést k rozvratu celého tréninku, přílišná dynamika může být na škodu. Jsou skupiny frekventantů, které hrou neuctíte, ba dokonce se jí bojí jako čert kříže. Považují jakékoli „hraní si“ bez provázání s praxí za dětinskou ztrátu času. Stejně jako u ostatních taktických nástrojů je i v případě her velmi důležité kvalitní vyhodnocení. Na rozdíl od case studies nebo od cvičení je v případě her doporučováno vyhodnocení spíše kratší. Dlouhé vyhodnocování hry zničí uvolněný dojem, který během hry mohl vzniknout.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele - case studies (případové studie) Taktika lektora a školitele - hraní rolí, scénky, simulace »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.