Vize a její ověření

Walt Disney, americký producent, vymyslel nejen postavičku Mickey Mouse, kromě množství filmového materiálu zanechal techniku, kterou přijal i koučink. S jejím využitím dokážeme být maximálně tvořiví, vidět věci v realitě a přitom hledat nová, neotřelá řešení. Hodí se pro jakékoli plánování v pracovním i osobním životě.

Co k tomu potřebujeme? Aktivizovat vnitřní role, oslovit naše podosobnosti snílka, kritika a realisty a navázat mezi nimi řízený dialog.
3 úhly pohledu:
 1. Snílek: Co?
 2. Realista: Jak?
 3. Kritik: Proč?

Co nástrojem získáte?

 • efektivní techniku pro proces koučování k vytváření vize, její revize a realizovatelnosti
 • přehledný podklad pro práci v koučovacím sezení
 • návod k použití prověřeného tvořivého modelu Walta Disneye

Jaké cíle si stanovit?

 • vyzkoušet Disney metodu na vlastním příkladu plánování
 • zmapovat, pro jaká všechna témata se Disney metoda hodí
 • rozpoznat v procesu koučování situaci, kdy je Disney metoda pro koučovaného užitečná

Disney metoda - 3 úhly pohledu

 1. Snílek je tvořivý, odpovídá na otázku „co“.
 2. Realista hledá možnosti řešení, odpovídá na otázku „jak“.
 3. Kritik posuzuje vizi, aby se dala vylepšit, odpovídá na otázku „proč“.

TIP

Jak začít?

Předem si určete konkrétní místa jednotlivých pozic – rolí. Můžete použít tři židle, každá s předem označenou rolí (snílek, realista, kritik), do které se bude postupně sedat. Můžete mít tři tabule, z nichž každá bude popisovat jednu pozici. Poslouží i tři různobarevné figurky. Nebo lze označit role barevnými papíry na zemi, barvu i místo pro prostorové řazení si vybírá koučovaný sám.

Příklad

Linda už několik let pracuje na pozici specialisty a má potřebu vyjasnit si své cíle pro období příštích pěti let. Chce vědět, kam směřuje, jak na to a co jí to přinese.

I. Snílek

Otázky:

 • Co chcete?
 • Proč to chcete?
 • Co vám to přinese?
 • Jak poznáte, že jste toho dosáhli?
 • Kdy?
 • Kde?
 • Kým budete, až toho dosáhnete?

Kouč: „Posaď se do pozice snílka. Představ si ten nejúžasnější obraz, jak by mohl vypadat tvůj život za pět let. Neexistují žádná omezení, můžeš naprosto cokoliv. Máš teď čas na vytvoření dokonalého snu , kolik bude potřeba… Je to hotovo? Jak to vypadá? Co tam všechno vidíš, cítíš, slyšíš? Co konkrétně? Kdy se to stane? Kde se to odehrává?“

Linda: „Sedím na lavičce v parku a svačím. Mám přestávku, moji studenti se zatím připravují na další lekci a já se těším, jak si to společně užijeme. Prochází kolem kolega s pozdravem Good morning, how are You? Odpovídám I am very well, thank You and You? S úsměvem mizí za stromy. Vyučuji svůj obor na prestižní škole v USA. Je mi dnes přesně o pět let víc, mám tam svou rodinu, domek a psa. Ráno chodíme běhat k oceánu, večer na procházky. Ve volném čase hraji golf, cvičím se sousedy jógu, pomáhám v charitativním projektu, mám přátele, dál se vzdělávám a cestuji, rodiče i staří přátelé mne navštěvují minimálně jednou ročně podle vzájemné dohody.“

II. Realista

Otázky:

 • Jak to zrealizujete, jak to uvedete ve skutečnost?
 • Jak poznáte, že vaše cesta je správná?
 • Co z toho můžete ovlivnit sami, co máte ve skutečnosti pod kontrolou?
 • Kdy bude který krok realizován?
 • Kdy se realizuje celý plán?
 • Proč je každý z kroků důležitý?

Kouč: „Teď se posaď do pozice svého realisty a ptej se ho, jak si toho dosáhla, jak si to udělala? Co můžeš ovlivnit sama? Jaké byly jednotlivé kroky? Co všechno bylo potřeba, jak jsi k tomu došla? Krok po kroku.“

Linda: „Zažádala jsem o studium na univerzitě v Bostonu, prodala jsem svůj byt v Brně, dokončila jazyková studia a odjela. Tohle všechno mohu ovlivnit sama. Pak jsem přijala na škole místo pomocné síly, po večerech jsem dávala kondiční hodiny a pomáhala v restauraci, to také můžu mít zcela pod kontrolou. Z řad profesorů jsem si sehnala konzulta pro svůj obor a další práci, zvolila jsem si téma, které je lákavé a originální. Přesně jsem věděla, co chci a tam jsem postupně a přesně cílila své kroky. Zapojila jsem se do místních dobročinných akcí, našla si tam přátele i podporovatele mé vize. Všechny kroky ovlivňuji sama, je to jenom na mně, je to pouze moje odpovědnost, jestli to udělám, nebo ne.“

III. Kritik

Otázky:

 • Komu se tato vize nebude líbit a proč?
 • Koho vize, plán ovlivní a jak?
 • Co kdo kolem toho potřebuje?
 • Kdo co může k tomu přinést?
 • Co vám poskytuje, přináší současná situace? Co z toho můžete vytěžit?
 • Jak budete udržovat to, co jste se už naučili, získali, až dosáhnete své vize?

Kouč: „A teď se posaď do pozice svého vnitřního kritika, nechej ho vyjádřit všechny tvé obavy a obavy tvého okolí, narážky, kritiky. Posuzuj, hodnoť vizi, chování. Vyhni se osobním útokům, např. jsi blázen, vždycky jsi byla pošuk apod. Ptej se kritika, co je potřeba udělat lépe, jinak.“

Linda: „Největší obavy a připomínky můj kritik vnímá ze strany rodičů, kamarádky a nadřízené. Za rodiče říká: „Budeš nám chybět, kdo se nás postará, když budeš tak daleko.“ Za kamarádku vyčítá, že teď nebude nikdo, komu by se hned mohla svěřit, s kým půjde na skleničku, nebo běhat. Za šéfovou sděluje, že je nutné za sebe najít adekvátní náhradu, do detailu předat agendu a být ještě nějaký čas pro novou sílu oporou. Za mne, že mi chybí mezinárodní jazykové zkoušky. A bůhví, jaké a jestli mi je v Bostonu uznají. Ani nevím, kolik peněz potřebuji do začátku, všechno prodám a za chvíli nebudu mít nic. Tady mám dobře placené místo, respekt a nevypadá, že by to zrušili, šéfová plánuje moje povýšení. Bude se mi stýskat, mám rodinu tady, vazby, přátele…“

Celý proces opakujeme, dokud není zcela jasno co, kde, kdy, jak a proč je třeba udělat. Takže teď znovu na pozici snílka, který vytvoří další vizi, obohacenou o řešení všech podnětů kritika.

Pak realista sdělí, jak to uskutečnit a kritik znovu reviduje. Opakujeme až vytvoření co nejdetailnějšího plánu, jednotlivých kroků celé akce, včetně osobního závazku uskutečnění prvního, posledního kroku.
Nakonec snílek dotáhne vizi do nejmenších detailů, realista ví, jak to konkrétně zrealizovat, kritik už nemá nic, co by se dalo vylepšit.

SHRNUTÍ

Disney metoda umožňuje podívat se na věc ze tří odlišných úhlů pohledu, poukazuje na to, jak si plnit sny, vytvářet vize a jak je plánovat. Walt Disney dokázal, že lze vytvářet zcela bláznivé, pohádkové vize, i když se zprvu zdá, že to z jakéhokoli důvodu nepůjde.

Pokud je vize naprosto jasná a kroky reálné a plně pod mou kontrolou, dějí se zázraky. Nejprve sníme, představujeme si zdánlivě nemožné z pozice vnitřního snílka, pak hledáme jak to udělat z pozice vnitřního realisty a teprve potom to zrevidujeme z pozice vnitřního kritika a hledáme, jak by to šlo udělat lépe. Vniká tak další zadání, které vkládáme znovu postupně snílkovi, realistovi a nakonec kritikovi a opakovaně dokola, dokud nejsou všechny obavy, hrozby ošetřeny, dokud není vše dokonale krok po kroku promyšleno tak, aby se sen mohl v reálném čase stát realitou.

Většinou postupujeme v pořadí: snílek – realista – kritik – snílek – realista – kritik atd.

Disney metoda - 3 úhly pohledu

 1. snílek je tvořivý, odpovídá na otázku „co“
 2. realista hledá možnosti řešení, odpovídá na otázku „jak“
 3. kritik posuzuje vizi, aby se dala vylepšit, odpovídá na otázku „proč“
 
« Raport Etiketa »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.