Jednoduché rozdělení

Velmi široké téma se dá uchopit mnoha různorodými způsoby, což si níže ukážeme. Pokud bychom chtěli co nejstručnější a současně nejsrozumitelnější rozdělení, mohli bychom rozdělit konflikty podle počtu zúčastněných osob a podle způsobu vzniku.

Dělení dle počtu zúčastněných osob velmi úzce souvisí s komunikací, respektive s formami komunikace. Jedná se o klasické rozdělení na konflikty intrapersonální, interpersonální a skupinové, k čemuž se dále ještě vrátíme.

Dělení podle způsobu vzniku můžeme rozklíčovat v rozdílném vnímání stejných věcí a současně přisuzování rozdílných konkrétních významů, můžeme pak popsat konflikty vnímání, představ, předsudků, názorů, postojů či zájmů.

Uvedené rozdělení je však jen velmi povrchní, a proto odvážně poodkryjme toto téma poněkud více.

Co nástrojem získáte?

  • dělení konfliktů dle různých náhledů

Dělení konfliktů

Téma dělení konfliktů je velmi široké a různorodé, jednak dle vědního oboru, ze kterého se myšlenkově vychází (sociologie, psychologie, sociální pedagogika, komunikace aj.), ale i v rámci oborů pak záleží na určujícím myšlenkovém proudu. Představme si alespoň to nejzákladnější dělení:

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Podstata konfliktů Vývoj konfliktu »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.