Některá probíraná témata sama odkazují k tomu, aby se jim frekventant věnoval sám, bez konzultace s ostatními. V takovém případě lektor uloží každému frekventantovi samostatnou práci. Podobně jako při práci skupinové, i v tomto případě lze zadat jednomu každému frekventantovi úkol odlišný a výsledku skládat vše jako mozaiku, nebo naopak zadat všem frekventantům stejný úkol, přičemž vyhodnocení bude postaveno na porovnání individuálních výsledků.

Individuální práce sama zabere mnohem méně času, než práce skupinová, o to více je však časově náročnější při vyhodnocování. Dá se efektivně použít při nízkém počtu frekventantů, při větším počtu (od 12 výše) už ztrácí smysl, neboť vyhodnocení jednotlivých individuálních výstupů zabere mnohem větší prostor a ty, kteří již mají odprezentováno, strhává k pasivitě a nepozornosti.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele - skupinové cvičení Taktika lektora a školitele - testy »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.