Skupinovým cvičením rozumíme takovou aktivitu, která se realizuje ve skupinkách frekventantů. Ti jsou rozděleni podle předem daného klíče (příp. i zcela náhodně) do přibližně stejně velikých týmů či skupin, ve kterých procvičují to, co se již naučili, nebo společně zpracovávají úkol, který jim byl zadán. Pokud jsou ve skupinkách rozděleny role (např. jeden zapisuje, druhý vymýšlí, třetí tomu všemu velí), můžeme hovořit o týmu. Pokud mají všichni stejné postavení (míněno ve vztahu k zadané práci), je na místě spíše hovořit o skupinách.

Skupinová práce přináší změnu do jednotvárné přednášky, pokud navíc měníme složení skupin během tréninku, můžeme dodat větší dynamiku a spád. Výhodou skupinové práce je synergický efekt, díky kterému se jednotliví frekventanti učí sami od sebe navzájem, předávají si zkušenosti či znalosti jeden druhému, vytváří se větší prostor pro vzájemnou komunikaci. Pestré složení skupin ale může být i kamenem úrazu, někteří členové vytvořených skupinek mohou mít tendenci k získání dominance a moci na úkor jiných, kteří se při skupinové práci jen „vezou“.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele - diskuse Technika lektora a školitele - samostatná práce »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.