V předcházející části věnované testům, jsme se stručně zmínili o tom, že testy nejsou určené pro sledování úrovně dovedností. Přesto jsme však uvedli, že vedle vědomostních a psychologických testů jsou i testy dovednostní. Jak to tedy vlastně je? Chceme-li procvičit, zafixovat získané dovednosti, nebo chceme-li pojmenovat stávající úroveň těchto dovedností, je efektivnější místo testu použít cvičení.

Cvičení je aktivita, která prověřuje, tříbí a ukotvuje dovednosti formou realizace v tréninkovém prostředí. Námět cvičení může být buď reálný a vychází z konkrétní situace, se kterou se frekventanti setkávají v praktickém životě, nebo naopak může být zcela nereálný.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele - testy Taktika lektora a školitele - case studies (případové studie) »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.