Jak se dostat k jádru problému

Rozpoznání základní příčiny problému je nejdůležitějším předpokladem pro jeho odstranění. Současně tak eliminujeme nežádoucí důsledky plynoucí z řešeného problému. Důležité je zaměřit se na základní příčinu problému, často označovanou jako "root cause". Pokud se totiž zaměříme na příčiny, které nejsou základní, nelze vyřešit problém beze zbytku a riskujeme tak opakování nežádoucího stavu.

Metodika je postavena na řetězení otázek „Proč?“ pětkrát za sebou. Určitě znáte zvídavé dotazy dětí, když chtějí zjistit proč a jak věci fungují. Jedno proč obvykle vyvolá další a to zase další. Praxe a zkušenosti ukázaly, že opakování pěti proč je dostatečné pro identifikaci základního problému.

Co nástrojem získáte?

  • pomůže rychle identifikovat příčinu řešeného problému
  • získáte jednoduchý nástroj pro použití v praxi
  • získáte pomůcku nejen pro sebe, ale i své kolegy

Jak technika funguje?

Ukázku použití techniky si nejlépe ukážeme na příkladu, se kterým se ve firemní praxi můžeme setkat poměrně často. Implementace nového informačního systému ve firmě je ve skluzu, což sebou přináší řadu nepříjemných důsledků.

1. Proč došlo ke skluzu v implementaci nového informačního systému?
Protože výrobní úsek nedodal včas data, která je potřeba do nového systému nahrát.

2. Proč výrobní úseky nedodal včas požadovaná data?
Protože o struktuře dat byl výrobní ředitel informován teprve minulý týden, a neměl tak s kolegy dostatek času pro jejich přípravu.

3. Proč nebyla struktura dat definována včas?
Protože nebyly naplánovány jednotlivé kroky implementace nového systému a definovány podklady, které pro implementaci budou potřeba.

4. Proč nebyly naplánovány jednotlivé kroky implementace a definovány potřebné podklady?
Protože se podcenila přípravná fáze projektu.

5. Proč se podcenila přípravná fáze projektu?
Protože v době přípravy byly dokončovány další dva významné projekty, na nichž byla využita kapacita lidí, kteří měli současně pracovat na projektu implementace nového systému.

To, co na počátku může vypadat jako nespolehlivost lidí ve výrobním úseku, je v konečném důsledku spojeno s nedostatečnou přípravou projektu jako celku. Pomocí techniky 5 Proč se dopracujeme ke skutečnému jádru problému.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Technika Drill Down »

Kam dále?

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.