Co je aktivní naslouchání?

Aktivní naslouchání je způsob, při kterém nejen registrujeme, co druhý říká, ale současně jej povzbuzujeme ke sdělování informací, volnému vyjadřování myšlenek, představ, názorů a postojů neverbálními i verbálními prostředky. Aktivním nasloucháním získáváme potřebné informace a současně ověřujeme vzájemné pochopení.

Použití je vhodné při rozhovoru s blízkým člověkem, při přijímacím pohovoru, pohovoru v zaměstnání (nadřízený x podřízený), při výslechu, při manipulativním jednání.

Co nástrojem získáte?

 • vliv na druhé
 • vliv na množství získaných informací
 • zlepšení vztahů
 • řešení problémů
 • lepší porozumění mezi lidmi

Jaké cíle si stanovit?

 • vnímejte vše, co je vám určeno
 • zaměřujte vaši pozornost ke klíčovým momentům a hlavním myšlenkám
 • buďte otevření vnímat mluvčího
 • neskákejte do řeči
 • spolupracujte

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Nenásilná komunikace Typologie otázek »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.