Je-li ve školicím prostoru dostatek prostoru, můžeme sáhnout k velmi efektivnímu uspořádání, které nám otevírá spoustu možností. Posluchače rozmístíme po celém prostoru tak, aby měl každý kousek místa pro sebe, tváří hleděl směrem k tabuli nebo k flip-chartu. Vzdálenosti mezi jednotlivci by měly být pokud možno stejné. Velmi jednoduché je toto uspořádání v případě, když nepoužíváte žádné písemné materiály a současně nepředpokládáte, že si budou posluchači dělat poznámky. V opačném případě je nutné jednotlivá místečka doplnit stolečky, což sice klade větší nároky na prostor, ale zase na druhou stranu eliminuje nebezpečí plynoucí z efektu školní třídy.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Auditorium Aranžmá - závěr »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.