Naši milí frekventanti ale nežijí ve vzduchoprázdnu. Ať chtějí nebo nechtějí, jsou ovlivněni prostředím, ve kterém svůj byznys páchají. I tento fakt bychom měli brát v úvahu. Firmy pro analýzu vnějšího prostředí (většinou neovlivnitelného) používají analytickou metodu PESTEL. Slouží pro analýzu šesti dimenzí, ve kterých se podnik pohybuje a které na něj mohou mít vliv. My tuto metodu můžeme aplikovat na popis prostředí, ve kterém se pohybují naši frekventanti.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Prostředí – odkud frekventanti přišli? Analýza organizace »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.