D – Změna nebo Status Quo?

Teď si pro změnu vezmeme na pomoc staré Řeky, kteří písmenko D psali takto: Δ. V matematice je tato značka, pokud vím, používána jako vyjádření „změny.

A naše otázka při analýze obsahu? Je naším cílem změna v chování, postojích, dovednostech, nebo chceme mapovat současný stav? Samozřejmě. Protože všechno plyne v čase a všechno s sebou nese změnu, nelze udělat trénink, aniž by ke změně došlo. Berme spíše tuto otázku jako kruciální rozhodnutí na začátku našeho snažení: Pokud chci změnu, musím trénovat. Chci-li předat stávající informace, budu asi školit.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Plánování obsahu – I Plánování obsahu – shrnutí »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.