Jakmile jsou připravena všechna vstupní data pro určení obsahu tréninku, musíme se rozhodnout, jakou strategii pro náš trénink zvolíme, jakou taktiku na frekventanty použijeme a jakou formou vlastně celý trénink budeme realizovat. Vojenská terminologie je použita zcela záměrně. Příprava trenéra a školitele je stejně náročná jako příprava vojevůdce před bitvou. Je nutné zvážit všechny prostorové i časové dispozice, odhadnou svoji vlastní sílu i sílu protistrany, vhodně zvolit munici a výzbroj a tak dále. Pochopitelně, porovnání s vojenskou strategií v našem případě poněkud kulhá, a to v celkem základní věci: Frekventanti nejsou naši protivníci, naším cílem není vykostit je do posledního muže a, řečeno s Attilou, slyšet nářek jejich žen a dětí. I když velmi často se jako trenéři alespoň mírně militantnímu slovníku neubráníme (já je zlomím…kladou se na odpor…vrátil jsem se se štítem).

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Metody vzdělávání při výkonu práce „On-the-Job Training“ »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.