Přednáškou je míněn jednostranný výstup lektora před posluchači. Lektor sděluje informace obecenstvu, dle vlastní volby pak může svůj proslov doplnit názornými ukázkami, materiály, otázkami na posluchače, vhodnou prezentací apod. Přednáška je forma projevu pronášeného zpravidla jednou osobou (setkáváme se i s přednáškou pronášenou více lektory, která působí velmi dynamicky, nicméně její kvalita je přímo úměrná jednak kvalitě jednotlivých lektorů a pochopitelně i jejich vzájemné souhře).

Samotné struktuře přednášky, resp. struktuře pronášeného projevu, se budeme věnovat v druhé části knihy velmi podrobně. Prozatím si zapamatujme, že každá přednáška má svou základní, tzv. výkladovou část, kterou můžeme pro větší účinnost doplnit názornými příklady, anekdotami, podobenstvím, řízenou diskusí s posluchači, dotazováním, kontrolními otázkami apod. Tato výkladová část musí být jasně a srozumitelně strukturovaná, musíme dopředu vědět, co je klíčovým sdělením, které chceme posluchačům předat. Při přípravě přednášky si uvědomme, že frekventanti našich kurzů si z přednášky nejlépe zapamatují informace, které byly sděleny na závěr přednášky. Stejně jako závěr je však nezbytně důležitý i úvod, protože během prvních několika málo vět se rozhoduje o tom, jestli vás bude vůbec někdo poslouchat. Informace předávané v průběhu přednášky jsou v mnoha případech odsouzeny k zapomenutí, neboť jsou v mysli posluchačů překrývány informacemi novými. Chcete-li informace předávané v průběhu přednášky zbavit prokletí zapomenutí, nezbývá nic jiného, než je nějakým způsobem ozvláštnit: ilustrací, názorným příkladem, přirovnáním, opakováním apod. Technikami „entertainu“ se budeme zabývat mnohem podrobněji v dalších kapitolách.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele Taktika lektora a školitele - diskuse »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.