Bez výpočetní techniky se dnes již neobejdeme. Na počítači si připravujeme prezentace a podkladové materiály, na internetu vyhledáváme materiály, díky internetu komunikujeme s našimi klienty. Díky počítačovým technologiím aplikovaným ve vzdělávacím procesu vznikly i samostatné tréninkové či vzdělávací formy, jako je e-learning a b-learning.

Na internetu můžeme pro naše frekventanty vytvořit dostatečnou zásobu dalších podkladů, sestavit „balíček vědomostí“ pro další samostudium, můžeme je odkázat na další zajímavé zdroje. Informační technologie pochopitelně můžeme využít i při dalších fázích přípravy, díky internetu získáváme informace o klientech, rozličný software nám pomáhá při přípravě studijních materiálů (programy pro tvorbu prezentací, pro tvorbu grafiky, nástroje na vytváření myšlenkových map a podobně). Je nutné si ale uvědomit, že ne všechny informace, které v záplav internetu nalezneme, jsou dostatečně relevantní a že se v mnoha případech můžeme díky informačním sítím můžeme dostat na scestí.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele - audiovizuální materiály

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.