Jump the gun - unáhlit se, uspěchat

 • Woman 1: The 100-metre Freestyle was exciting. However, nearly every time someone jumped the gun.
 • Woman 2: Oh, that´s a bit disappointing. But you enjoyed it, did you?
 • Woman 1: Oh yes, it´s my favourite sport.
 • Žena 1: Závod na 100 metrů volný styl byl úžasný. Nicméně, skoro pokaždé někdo ulil start.
 • Žena 2: Hm, to je docela zklamání. Ale užili jste si to, viď?
 • Žena 1: Ale ano, je to můj nejoblíbenější sport.
 • Man: He shouted at me before I had time to explain, but later he apologised for jumping the gun.
 • Muž: Křičel na mě, aniž bych měl možnost mu to vysvětlit, ale pak se omluvil s tím, že se unáhlil.
 • Man: You know what happened to Dan, my friend?
 • Woman: Yes, how did he do in his job interview?
 • Man: What happened was that he was so sure that he would get the job that he quit his old job. Unfortunately, he really jumped the gun. He just found out yesterday that he didn´t get the job after all.
 • Muž: Víš, co se stalo Danovi, mému příteli?
 • Žena: Ano, jak zvládl ten pracovní pohovor?
 • Muž: Byl si tak jistý, že tu práci dostane, že dal výpověď ze svého starého místa. Bohužel se hodně unáhlil. Teprve včera se dozvěděl, že tu práci nakonec nezískal.

Odkaz BBC.

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« You have changed your tune Bounce »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.